Tag "cán bộ công đoàn không chuyên trách"

Back to homepage
Lao động

Gia hạn HĐLĐ với cán bộ công đoàn không chuyên trách

Gia hạn HĐLĐ với cán bộ công đoàn không chuyên trách   Hỏi:   Công ty tôi có 2 nhân viên sắp hết hạn HĐLĐ nhưng vẫn đang trong nhiệm kỳ công đoàn. Vậy công ty tôi có được quyền