Tag "các loại giấy tờ không còn được sử dụng"

Back to homepage
Cộng Đồng

Tổng hợp các loại giấy tờ không còn được sử dụng

Tổng hợp các loại giấy tờ không còn được sử dụng Một số loại giấy tờ quan trọng mà người dân đang sử dụng sẽ không còn nữa mà được thay thế hoàn toàn bằng các dữ liệu điện tử.