Tag "bổ sung người đại diện theo pháp luật"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV

Bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Câu hỏi: Chào Luật sư, hiện tại tôi là chủ sở hữu của loại hình công ty TNHH MTV tại thành phố Hồ Chí Minh, nay tôi