Tag "bị đòi nợ làm phiền"

Back to homepage
Cá Nhân

Không vay nhưng bị công ty tài chính khủng bố điện thoại thì phải làm gì?

Không vay nhưng bị công ty tài chính khủng bố điện thoại thì phải làm gì? Tình huống: Mấy hôm nay tôi luôn bị công ty tín dụng điện đến yêu cầu tôi nhắc nhở và yêu cầu tôi trả