Tag "bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử đang được Nhà nước tích cực khuyến khích sử dụng vì những lợi ích mà nó mang lại cho các doanh nghiệp lẫn cơ quan nhà