Tag "Bảo mật kinh doanh"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp ký bảo mật kinh doanh với NLĐ theo cách nào?

Doanh nghiệp ký bảo mật kinh doanh với NLĐ theo cách nào? Bí mật doanh nghiệp hay bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ chưa được bộc lộ và