Tag "Bảo lãnh người thân"

Back to homepage
Lao động

Lao động nước ngoài có quyền bảo lãnh người thân sang Việt Nam không?

Lao động nước ngoài có quyền bảo lãnh người thân sang Việt Nam không? Câu hỏi: Tôi là lao động Hàn được công ty K bảo lãnh sang Việt Nam làm việc với thời hạn 2 năm. Nay, vợ, dì,