Tag "Bảo hiểm"

Back to homepage
Cộng Đồng

Thời gian chờ trong hợp đồng bảo hiểm

Thời gian chờ trong hợp đồng bảo hiểm Đối với các loại bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, v.v… tại các hợp đồng bảo hiểm sẽ có một khái niệm được nhắc tới trong hợp đồng được gọi

Cộng Đồng

Có thể mua các sản phẩm bảo hiểm qua mạng được không?

Có thể mua các sản phẩm bảo hiểm qua mạng được không?  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công ty bảo hiểm cũng như người mua bảo hiểm có thể dễ dàng tìm hiểu và mua các sản phẩm