Tag "bảo hiểm thất nghiệp"

Back to homepage
Lao động

Trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp Khi làm việc tại cơ quan, tổ chức, người lao động cần chú ý đến ba loại bảo hiểm: bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội và bảo

Lao động

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp

Hiện nay, chủ trương của nhà nước là luôn tạo điều kiện tốt nhất trong các chính sách hỗ trợ cho người dân lao động, nâng cao đời sống an sinh xã hội. Và bảo hiểm thất nghiệp là một