Tag "bản sao điện tử các loại giấy tờ"

Back to homepage
Cá Nhân

Người dân sẽ có bản sao điện tử các loại giấy tờ

Người dân sẽ có bản sao điện tử các loại giấy tờ Trong thời gian vừa qua, nước ta đang ra sức triển khai và áp dụng môi trường điện tử vào trong các thủ tục hành chính. Từ các