Tag "bán sách điện tử"

Back to homepage
Cộng Đồng

Tự viết sách rồi bán dưới dạng sách điện tử được không?

Tự viết sách rồi bán dưới dạng sách điện tử được không? Câu hỏi: Em xin phép được hỏi anh là: giờ em tự viết sách rồi bán dưới dạng sách điện tử mà không cần xuất bản thì có