Tag "bán nhà ở xã hội"

Back to homepage
Nhà Đất

Khi nào được bán nhà ở xã hội?

Khi nào được bán nhà ở xã hội? Tình huống: Tôi năm 2018 có thuê mua một căn hộ thuộc loại hình nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tình hình dịch đã khiến tôi không có thu nhập ổn định,