Tag "bán lẻ xăng dầu trái phép"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Xử phạt bán lẻ xăng dầu trái phép

Xử phạt bán lẻ xăng dầu trái phép Xăng dầu là loại nhiên liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và an ninh quốc phòng. Vì là nguồn nhiên liệu