Tag "ai phải nộp thuế khi chuyển nhượng vốn"

Back to homepage
Thuế

Đối tượng nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn công ty TNHH

Đối tượng nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn công ty TNHH Tình huống: Công ty tôi là công ty TNHH 2TV, hiện tôi là thành viên mới có nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của một thành