Tag "2 Quốc tịch"

Back to homepage
Cá Nhân

Trường hợp nào Người Việt Nam được phép có hai Quốc tịch?

Trường hợp nào Người Việt Nam được phép có hai Quốc tịch? Quốc tịch là mối liên hệ mang tính chất pháp lý – chính trị giữa một cá nhân với một quốc gia nhất định. Theo đó, cá nhân