Quy định mới sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động

Quy định mới sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động

Quy định mới sửa đổi bổ sung bộ luật lao động, cụ thể sắp tới NĐ 148/2018 sửa đổi, bổ sung  một số quy định của NĐ 05/2015 về một số nội dung của BLLĐ 2012 có một vài điểm mới như sau:

Quy định mới sửa đổi bổ sung bộ luật lao động

  1. Người giao kết HĐLĐ

Theo quy định mới sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động sửa đổi thì “ Thành viên hộ gia đình có quyền ủy quyền cho người khác làm đại diện ký kết HĐLĐ. Như vậy, so với quy định cũ là chủ hộ gia đình mới có quyền giao kết HĐLĐ thì sắp tới chủ hộ GĐ có thể ủy quyền cho những thành viên còn lại để giao kết HĐLĐ với nhân viên của mình.

  1. Nội dung HĐLĐ

– Các chế độ nâng bậc, nâng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trang bị bảo hộ lao động theo thỏa thuận của các bên hoặc theo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.

– Quy định BHXH, BHTN, BHYT được thực hiện theo pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

  1. HĐLĐ với người cao tuổi

Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ về thời điểm chấm dứt và quyền lợi của NLĐ cao tuổi như thế nào… Quy định này có lợi hơn cho NLĐ cao tuổi thay vì NSDLĐ cứ thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ.

Document
  1. Thông báo cơ quan quản lý NN về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế

Đối với việc NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ với NLĐ vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế thì đã có hướng dẫn cụ thể cho NSDLĐ thông báo đến cơ quan quản lý NN bằng văn bản để cơ quan quản lý xem xét NSDLĐ đã tuân thủ đúng quy định của BLLĐ về giải quyết lao động làm việc dôi dư khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hay chưa.

  1. Thời gian làm việc thực tế tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

Thời gian thử việc sẽ không được tính  vào thời gian NLĐ tham gia làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho NLĐ. Đây có lẽ là điểm bất lợi cho NLĐ trong trường hợp này vì đa số NLĐ khi bắt đầu làm việc đều trải qua giai đoạn thử việc trước khi được nhận chính thức.

  1. Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho NLĐ trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương

Mức lương để tính cho NLĐ trong trường hợp trên dựa trên tiền lương ghi trên HĐLĐ. Theo quy định cũ thì tiền lương này dựa trên HĐLĐ của tháng trước liền kề. Như vậy, quy định mới có bất lợi hơn so với quy định cũ cho NLĐ khi mà NLĐ làm việc càng lâu thì lương của họ sẽ tăng theo thâm niên làm việc. Nếu căn cứ theo HĐLĐ ban đầu thì khoản chi trả này sẽ thấp hơn so với mức đã quy định trước đây.

  1. Thời gian xử lý kỷ luật lao động

Thời gian xử lý kỷ luật lao động đã được điều chỉnh rút ngắn, tránh phức tạp hơn so với quy định cũ. NSDLĐ chỉ cần gửi thông báo mời họp đến tay các thành phần tham dự trước khi diễn ra cuộc họp, chứ không yêu cầu phải gửi trước ít nhất 05 ngày làm việc như quy định cũ. Đồng thời, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, các thành phần tham dự có nghĩa vụ trả lời xác nhận có hay không thể tham dự cuộc họp.

Nếu bất kỳ thành phần tham dự nào vắng mặt mà không có lý do chính đáng, NSDLĐ có quyền tiến hành cuộc họp mà không cần sự có mặt của những người này thay vì phải chờ đến khi đã tiến hành thông báo ít nhất 03 lần mới được tiến hành họp.

Về điểm này, quy định mới đã giảm bớt được cho NSDLĐ và NLĐ những thủ tục không cần thiết giúp giải quyết hiệu quả việc xử lý kỷ luật lao động.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nghiệp Thành về quy định mới sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động.

Xem thêm bài viết tại đây.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Trần Thị Duyên.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

Document
Categories: Lao động
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*