Hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước trao quyền sử dụng đất mà thuộc diện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì Nhà nước sẽ thực hiện 06 phương thức hỗ trợ người sử dụng đất có phần đất bị thu hồi[1]. Tùy thuộc vào loại đất, phạm vi thu hồi, và một số điều kiện nhất định mà người sử dụng đất sẽ được Nhà nước hỗ trợ tương ứng.

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là một trong sáu phương thức hỗ trợ mà Nhà nước đề ra tại Luật Đất đai 2024, được áp dụng từ ngày 01/01/2025. Theo đó, Nhà nước sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để người sử dụng đất có phần đất bị thu hồi có thể tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh để duy trì cuộc sống bằng cách đào tạo và tìm kiếm việc làm khác phù hợp.

Đối tượng thuộc diện hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất:[2]

a) Cá nhân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; thương binh; bệnh binh; gia đình liệt sĩ nhưng khi thu hồi Nhà nước không có đất bồi thường mà chỉ bồi thường bằng tiền;

b) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất và sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, công nhận quyền sử dụng đất nhưng khi thu hồi Nhà nước không có đất bồi thường mà chỉ bồi thường bằng tiền;

c) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, và nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do nhận giao khoán đất để sử dụng vào mục đích nông, lâm, nuôi trồng thủy sản từ các nông, lâm trường quốc doanh, hoặc công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất trên đất nông đó;

Document

Không bao gồm: Cán bộ, công nhân của nông lâm trường quốc doanh của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp

e) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở.

Bên cạnh phương thức hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm, các đối tượng sẽ được hỗ trợ bổ sung như:[3]

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: được bồi thường không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh có dịch vụ có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ: hỗ trợ vay vốn tín dụng được hưởng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tổng kết lại, phương thức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm không phải là một phương thức mới, nhưng nó đã được Luật Đất đai 2024 cụ thể hóa các quy định về đối tượng và cách thức áp dụng để có thể dễ dàng áp dụng vào thực tế. Vì thế, người sử dụng đất thuộc diện thu hồi đất thì cần lưu ý đến điều khoản này để nắm rõ những hỗ trợ mà mình được phép hưởng khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhắn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được sự phản hồi, góp ý bổ sung

 

Biên tập: Quách Gia Hy

Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 108 Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025

[2] Điều 109 Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025

[3] Điều 109.1 và Điều 109.5 Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025

Document
Categories: Nhà Đất

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*