Giới thiệu

Back to homepage
Giới thiệu

Áp dụng quản lý rủi ro hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp

Hits: 1Áp dụng quản lý rủi ro hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp Dựa vào tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi ro thuế về hóa đơn chứng từ

Giới thiệu

Giới thiệu Công ty Luật TNHH Nghiệp Thành

Hits: 4288 Công ty Luật TNHH Nghiệp Thành được thành lập theo giấy phép hoạt động số 41.02.2598/TP/ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP.HCM cấp ngày 09/03/2017; mã số thuế: 0314298972. Trụ sở chính đặt tại 136 Đường số 1, Khu