Điều kiện cấp phép cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp phép cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp phép cho thuê lại lao động

Câu hỏi: Công ty tôi thành lập để cung cấp dịch vụ bảo vệ nên tôi muốn xin cấp phép để thực hiện hoạt động cho thuê lại. Quý công ty xin cho tôi hỏi, nếu xin cấp phép cho thuê lại lao động thì cần phải có điều kiện gì không?

Trả lời: Cảm ơn câu hỏi của bạn, Luật Nghiệp Thành xin tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Khi xin cấp phép cho thuê lại lao động, doanh nghiệp của bạn phải đảm bảo các điều kiện sau:[1]

–  Điều kiện của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Là người quản lý doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.[2] Bạn căn cứ vào loại hình doanh nghiệp của mình để xác định.

+ Không có án tích;

Document

+ Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm trở lên trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

– Doanh nghiệp của bạn đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.[3]

Bạn tham khảo thêm bài viết Hồ sơ xin cấp phép cho thuê lại lao động.

Trường hợp không được phép cho thuê lại lao động.

Ngành, nghề được cho thuê lại lao động.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về: “Điều kiện cấp phép cho thuê lại lao động”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, chia sẻ, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Khánh Như

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

[2] Điều 24.4 Luật Doanh nghiệp 2020

[3] Điều 15.1 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Doanh nghiệp
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*