Tag "xác định lại giới tính"

Back to homepage
Cá Nhân

Quyền xác định lại giới tính diễn ra khi nào?

Quyền xác định lại giới tính diễn ra khi nào? Thông tin về giới tính, ngày sinh, họ và tên là những đặc điểm quan trọng để phân biệt những đứa trẻ với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế có