Tag "Tư vấn chuyển nhượng đất Cần Đước"

Back to homepage
Dịch vụ

Dịch vụ gỡ bỏ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất có công chứng tại Xã Phước Đông – Huyện Cần Đước

Dịch vụ gỡ bỏ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất có công chứng tại Xã Phước Đông – Huyện Cần Đước “Tháng 2/2022 tôi có ký hợp đồng đặt cọc để bán một thửa đất trồng lúa tại Xã