Tag "tự kiểm tra pháp luật lao động"

Back to homepage
Lao động

Quy định tự kiểm tra pháp luật lao động của doanh nghiệp

Quy định tự kiểm tra pháp luật lao động của doanh nghiệp Để nắm bắt tình hình thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, kể từ năm 2006, Nhà nước đã có quy định pháp luật về việc