Tag "trúng số"

Back to homepage
Cá Nhân

Tiền trúng số là tài sản riêng hay tài sản chung vợ chồng

Hiện nay việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như tài sản xác định được nó hình thành khi nào, tài sản đó bắt