Tag "trợ cấp thôi việc"

Back to homepage
Lao động

Quy định về trợ cấp thôi việc

Quy định về trợ cấp thôi việc Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền được người sử dụng lao động trả khi họ chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ. Mức tiền trợ cấp sẽ được tính dựa