Tag "trợ cấp thất nghiệp"

Back to homepage
Lao động

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp

Hiện nay, chủ trương của nhà nước là luôn tạo điều kiện tốt nhất trong các chính sách hỗ trợ cho người dân lao động, nâng cao đời sống an sinh xã hội. Và bảo hiểm thất nghiệp là một