Tag "trích lục giấy đăng ký kết hôn"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Tình huống: Tôi đã kết hôn được 2 năm. Sau một lần chuyển nhà từ Vĩnh Long lên Tp.HCM thì bị mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, bây giờ tôi phải làm