Tag "trẻ em sở hữu tài sản"

Back to homepage
Cá Nhân

Trẻ em có được sở hữu tài sản hay không?

Tài sản của mỗi người thuộc quyền sở hữu định đoạt của người đó. Về hình thức, có hai loại tài sản là tài sản riêng và tài sản chung. Tài sản chung thường được hình thành khi vợ chồng