Tag "trách nhiệm của doanh nghiệp khi người lao động bị tai nạn lao động"

Back to homepage
Lao động

Trách nhiệm NSDLĐ đối với NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trách nhiệm NSDLĐ đối với NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hỏi: Công ty tôi là công ty chuyên tư vấn kiến trúc và xây dựng. Vừa qua một số công nhân bị thương trong quá trình