Tag "trách nhiệm bồi dưỡng tay nghề"

Back to homepage
Lao động

Trách nhiệm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề

Tình huống: Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ tư vấn. Tôi nghe nói về trách nhiệm của DN trong việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho NLĐ đang làm việc tại công ty. Vậy pháp luật