Tag "trả lương làm thêm giờ"

Back to homepage
Lao động

Trả lương cho người lao động đi làm thêm giờ nhưng sau đó được nghỉ bù?

Trả lương cho người lao động đi làm thêm giờ nhưng sau đó được nghỉ bù? Theo quy định hiện hành, nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày thường; ngày nghỉ hằng tuần; hoặc ngày nghỉ lễ, ngày