Tag "tờ khai gia đình"

Back to homepage
Gia Đình

Chứng minh quan hệ gia đình thông qua tàng thư

Chứng minh quan hệ gia đình thông qua tàng thư Trong quá trình thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip hiện nay, không ít người lớn tuổi gặp khó khăn trong vấn đề xác minh thông tin cá