Tag "tiền lương thực tập"

Back to homepage
Lao động

Trả tiền lương cho sinh viên thực tập và cộng tác viên nước ngoài

Trả tiền lương cho sinh viên thực tập và cộng tác viên nước ngoài Công ty A hiện tại có nhận 2 sinh viên thực tập nước ngoài và ký một hợp đồng cộng tác viên với cá nhân nước