Tag "tiền lương người lao động được thuê lại"

Back to homepage
Lao động

Tiền lương của người lao động được thuê lại

Tình huống: Hiện tại, tôi là chủ của một công ty cho thuê lại lao động. Anh/chị cho tôi hỏi là việc tôi trả lương người lao động thuê lại thấp hơn mức lương mà bên đối tác trả cho