Tag "Thương nhân"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân

Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân Căn cứ vào Luật Thương mại thì thương nhân gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp; cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên và có đăng