Tag "thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt nam"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục góp vốn, mua vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

HỎI: Công ty tôi đang có dự định mở rộng sản xuất bằng cách huy động thêm vốn góp của người nước ngoài. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục này có phức tạp không và thực hiện như thế nào?