Tag "thu hồi đăng ký xe"

Back to homepage
Cá Nhân

Các trường hợp phải thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe

Các trường hợp phải thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe Bắt đầu từ ngày 01/8/2020, Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung  thêm các trường hợp thu hồi giấy đăng ký xe (cà vẹt)