Tag "thời gian nghỉ hàng năm"

Back to homepage
Lao động

Thời gian đi đường có được tính vào thời gian nghỉ hằng năm của NLĐ?

Thời gian đi đường có được tính vào thời gian nghỉ hằng năm của NLĐ? Hiện nay, việc đáp ứng nhu cầu việc làm ở nhiều địa phương ngày càng khó khăn. Cho nên, rất nhiều lao động đã và