Tag "thỏa thuận tài sản chung"

Back to homepage
Gia Đình

Thỏa thuận tài sản chung vợ chồng vô hiệu khi nào?

Thỏa thuận tài sản chung vợ chồng vô hiệu khi nào? Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép các cặp vợ chồng được thỏa thuận chế độ tài sản trước khi kết hôn nhằm tránh các trường hợp xảy