Tag "thỏa thuận phân chia tài sản chung"

Back to homepage
Gia Đình

Chấm dứt thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng

Chấm dứt thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng Câu hỏi: Vợ chồng tôi đã có làm một bản thỏa thuận phân chia tài sản chung đã công chứng. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn hủy thỏa