Tag "tẩu tán tài sản chung"

Back to homepage
Gia Đình

Phòng ngừa tẩu tán tài sản chung của vợ chồng trước khi ly hôn

Phòng ngừa tẩu tán tài sản chung của vợ chồng trước khi ly hôn Hành vi tẩu tán tài sản chung của một bên vợ hoặc chồng trước khi thực hiện thủ tục ly hôn là không hiếm thấy. Một

Gia Đình

Tẩu tán tài sản chung của vợ chồng khi đưa vào kinh doanh

Tẩu tán tài sản chung của vợ chồng khi đưa vào kinh doanh Câu hỏi: Từ lúc kết hôn, tôi có một khoản tiền trong ngân hàng và tôi đồng ý góp vào tài sản chung của vợ chồng để