Tag "tạm ngừng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Hits: 151Hỏi: Tôi là Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Tp.HCM. Do có một vài khó khăn về tài chính nên các thành viên đồng ý đóng cửa công ty một thời gian. Vậy LS