Tag "tạm ngừng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Chỉnh sửa, bổ sung ngày: 04/04/2022) Hỏi: Tôi là Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Tp.HCM. Do có một vài khó khăn về tài chính nên