Tag "tạm hoãn hợp đồng lao động"

Back to homepage
Lao động

Tạm hoãn hợp đồng lao động vì lý do mang thai?

Tạm hoãn hợp đồng lao động vì lý do mang thai? Người lao động là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật lao động, trong đó, phụ nữ mang thai và những người khuyết tật là một trong

Lao động

Tạm hoãn hợp đồng lao động

HỎI: Công ty tôi có ký HĐLĐ 12 tháng với NLĐ. Trong thời gian làm việc, nhân viên này xin nghỉ 6 tháng vì lý do thai sản và được công ty đồng ý, trong thời gian đó, công ty