Tag "Tài sản của Việt kiều"

Back to homepage
Dịch vụ

Những khó khăn của Việt Kiều khi có tài sản tại Việt Nam

Những khó khăn của Việt Kiều khi có tài sản tại Việt Nam Tính từ năm 1990 đến 2015 đã có hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Vậy trung bình trong 26