Tag "tài sản chung"

Back to homepage
Gia Đình

Xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân 1.Tài sản chung của vợ chồng: + Gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa

Cá Nhân

Tiền trúng số là tài sản riêng hay tài sản chung vợ chồng

Hiện nay việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như tài sản xác định được nó hình thành khi nào, tài sản đó bắt