Tag "tài khoản vốn đầu tư nước ngoài"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư tiến hành các giao dịch chuyển tiền của mình từ Việt Nam