Tag "Tài khoản VneID"

Back to homepage
Cộng Đồng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử trên VNeID

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử trên VNeID Hiện nay tài khoản định danh điện tử (Tài khoản ĐDĐT) đang được Bộ Công an phát triển với mục đích tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh