Tag "sử dụng nhãn hiệu được ban hành quy chế"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ban hành tại Quy chế có phải đăng ký?

Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ban hành tại Quy chế có phải đăng ký? Khi UBND cấp tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu, cơ sở kinh doanh muốn sử dụng nhãn hiệu