Tag "sử dụng hình ảnh người khác"

Back to homepage
Cá Nhân

Quảng cáo trái phép bằng hình ảnh của người khác

Quảng cáo trái phép bằng hình ảnh của người khác Kinh doanh online đơn thuần (kinh doanh trực tuyến) trên các nền tảng như Facebook, Tiktok, Instagram,… hiện nay ngày một nhiều nên việc cạnh tranh trong kinh doanh ngày