Tag "số lần thử việc"

Back to homepage
Lao động

Số lần thử việc cho một công việc ?

HỎI: Công ty tôi có ký hợp đồng thử việc 2 tháng với NLĐ ở vị trí nhân viên kế toán. Hết thời gian thử việc, do cảm thấy chưa đạt yêu cầu nên công ty cho NLĐ tiếp tục