Tag "kỷ luật học sinh xăm hình"

Back to homepage
Cá Nhân

Xử lý kỷ luật học sinh xăm hình

Xử lý kỷ luật học sinh xăm hình Câu hỏi: Em đang là học sinh lớp 11 của trường THPT X. Em có một hình xăm trên mình và trường em thì có nội quy cấm học sinh xăm hình.